Discipline

Leeftijd

Locaties

Althoorn

Sint Annaparochie, diverse locaties, Nij Altoenae - Gerf. Kerk, Menaldum, Harlingen, Franeker, Wjelsryp, Tzummarum, Deinum, Berlikum, Beetgumermolen, Bitgum, Sexbierum, Dronrijp - MFA Tjipke Pasma , Piet Visser , Syde van der Ploeg , Andries Kramer , Marten Miedema , Bart van de Ploeg , Fokje de Jong , Jappie Kuipers

Prijs berekenen

Leeftijd:
Bereken de prijs voor deze cursus
Locaties & inschrijven

Locaties & inschrijven

Geef je voorkeuren voor deze les aan m.b.v. onderstaande velden. Wordt je factuur betaald door derden? (Korps, vereniging of Jeugdfonds Cultuur) Geef dit aan in het opmerkingen veld.
Voor definitieve plaatsing en tijden wordt altijd contact met je opgenomen.

Aanmelden

Lesdag, tijd en leslocatie keuze is verplicht
Kies je lesvorm

Persoonsgegevens.

Aanhef field is verplicht

Gegevens betalingsplichtige

Betaal field is verplicht
Termijnen is verplicht