Discipline

Leeftijd

Locaties

Waadzinnig

Waadzinnig is het Cultuurnetwerk van de gemeente Waadhoeke.

Cultuureducatie helpt kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het stimuleert een onderzoekende en creatieve houding, waarvan kinderen een leven lang zullen profiteren. Cultuuronderwijs zorgt voor andere manieren van leren en communiceren en is daarmee aanvullend op alle andere onderwijsgebieden.

De basisscholen in de gemeente Waadhoeke besloten in het seizoen 2018-2019 om een cultuurmenu samen te stellen. Daarmee wordt een doorgaande lijn voor kinderen van groep 1 tot en groep 8 gerealiseerd. Bovendien kan er zo voldoende kwaliteit in educatieve programma’s worden waargemaakt.

Cultuurmenu
Via een samenhangend cultuurmenu komen kinderen in elke twee schooljaren in aanraking met de belangrijkste thema’s in de Waadhoeke. Culturele activiteiten binnen en buiten de school zorgen ervoor dat kinderen goed wortelen in hun eigen leefomgeving. Zodanig dat zij gedurende de rest van hun leven een sterke band met hun plek van herkomst behouden.


Aanbieders

Meer weten over de aanbieders in het cultuurmenu? Je vindt van alles over ze via hun eigen pagina! Als je interesse hebt in aanbod buiten het cultuurmenu om, dan kun je rechtstreeks met de aanbieder contact opnemen.

Bekijk aanbieders


Stuurgroep

  • Berni Dijkerman, coördinator Waadzinnig en directeur Seewyn Kunsteducatie
  • Froukje Geerts, coördinator Waadzinnig en meimakker KEK2 Keunstwurk
  • Teo de Groot, bestuursvoorzitter CBO NWF
  • Yde Koopmans, directeur OBS De Steven (namens bestuur Elan Onderwijsgroep)
  • Erika Walda, directeur KBS De Kabas (namens bestuur Bisschop Möllerstichting)
  • Martinus Visser, ambtenaar Cultuur gemeente Waadhoeke
  • Douwe Zeldenrust, directeur Keunstwurk

Inloggen

Scholen kunnen de planning van de Waadzinnig-programma’s hier bekijken. Voer de inloggegevens in die via Planned Culture zijn verkregen. Neem bij vragen contact op met mw. Amai Pillen: contact@waadzinnig.nl.


Contact

Denk mee! Mail naar contact@waadzinnig.nl.